Medic Laser

Wat is Laser?


LASER staat voor: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Door een proces waarbij electronen worden gestimuleerd in het vrijmaken van fotonen (lichtdeeltjes) kan een zeer zuivere vorm van lichtenergie worden opgewekt. Dit licht is opgebouwd uit maar één golflengte. De golflengte wordt bepaald door de electronen in het laser-medium. Dit medium kan een gas zijn (bv Argon of kooldioxide), een vloeistof (verf) of een vaste stof (robijn, alexandriet of Nd:YAG). De genoemde media zijn allen van belang voor dermatologische en cosmetische toepassingen.

Typisch voor laser is dat de lichtbundels precies parallel lopen en niet, zoals bij gewone lichtbronnen, divergeren. Vandaar dat een ‘laser-pointer’ die zo populair is bij presentaties waarbij dia’s worden geprojecteerd, zowel van dichtbij als veraf een perfect rond lichtpuntje op het scherm kan toveren.


Wat maakt de laser zo geschikt voor dermatologische toepassingen?


Laser, met zijn zuivere golflengte, is bijzonder geschikt om specifieke structuren in de huid te verhitten. Deze structuren heten in het laser-jargon: ‘chromoforen’. Een chromofoor is die structuur die licht van bepaalde golflengte bij voorkeur opvangt en absorbeert. Tijdens de absorptie van het licht wordt deze omgezet in warmte.

Golflengte 

Door een optimale golflengte te kiezen kan bijvoorbeeld selectief pigment in de huid worden verhit terwijl in andere structuren in de huid geen warmte geabsorbeerd wordt. 
Bij de medische lasers is de warmte overdracht zodanig dat de chromofoor en zijn directe omgeving worden vernietigd. 

Voor de dermatologie en cosmetologie zijn drie chromoforen van belang: 

  1. water 
  2. haemoglobine in het bloed 
  3. pigment (in pigmentcellen, haarwortels en tatoeage-inkt)

Pulsduur

Om te voorkomen dat de chromofoor te lang wordt verhit (zodat ook onbedoeld verder van de chromofoor gelegen structuren worden aangetast), wordt gebruik gemaakt van gepulseerde toediening van het laserlicht. Door de korte belichting (pulsen) is een zeer korte verhitting van het doelchromofoor mogelijk, waarbij de rest van het omliggende weefsel wordt gespaard. 
Afhankelijk van het effect dat bereikt wil worden kan de pulsduur gekozen worden van enkele nano-seconden  tot milliseconden.


Dermatologische en cosmetische toepassingen van lasers


In het overzicht rechts worden een aantal van de meest voorkomende indicaties voor laser behandeld. De resultaten van de behandeling kunnen echter wisselend zijn en zijn afhankelijk van bepaalde kenmerken van de te behandelen huid, de gebruikte laser en de kunde van degene die de laser hanteert. Ook het al dan niet optreden van bijwerkingen is van deze parameters afhankelijk!

Indicaties